پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل مطرح کرد؛

نظارت بر تاسیسات گردشگری اردبیل تشدید می شود

نویسنده : روابط عمومی 1398/06/20
گردشگری
111 0

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: به منظور کیفی سازی خدمات، نظارت بر تاسیسات گردشگری اردبیل تشدید می شود

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه هم اندیشی با روسای شهرستان های اردبیل با محوریت گردشگری اظهار کرد: کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده به ویژه از سوی مراکز اقامتی می تواند ماندگاری مسافران را افزایش دهد.

او با اشاره به افزایش سفرها به اردبیل در سال جاری اضافه کرد: این مهم در سایه تبلیغ و معرفی جاذبه ها حاصل شده و ضروری است با آموزش و فرهنگ سازی، نظارت بر تاسیسات، بازاریابی و تبلیغات نسبت به افزایش ماندگاری مسافران اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خواستار مشارکت شهرستان ها در نظارت بر مراکز اقامتی شد و گفت: لازم است جهت رونق گردشگری مناطق متناسب با ظرفیت هر منطقه، برنامه های هر شهرستان تا پایان اردیبهشت ماه ارائه شود.

فلاحی افزود: در ادامه معاونت گردشگری با پالایش برنامه ها، برنامه جامعی تدوین کرده و در راستای توسعه گردشگری مناطق با تقویم زمانی مشخص نسبت به اجرای آن اقدام می کند.

او همچنین به ضرورت توسعه بوم گردی در شهرستان ها تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه واحدهای بوم گردی امروزه از جذابیت خاصی برای گردشگران برخوردار است، لازم است راه اندازی بوم گردی و حمایت از بخش خصوصی با هدف رونق اقتصاد گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز خواستار توسعه بوم گردی در شهرستان ها مطابق تعهدات هر شهرستان شد.

صغری فرشی به ضرورت ارائه گزارش ماهانه از نظارت بر تاسیسات گردشگری شد و افزود: همچنین انتظار می رود شهرستان ها برنامه های خود تا پایان سال جاری را ارائه کنند.

او همچنین از تشدید نظارت ها بر تاسیسات گردشگری خبر داد و خواستار همکاری روسای شهرستان ها در نظارت و بازرسی بر عملکرد تاسیسات شد.

تاسیسات گردشگری اردبیل

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه هم اندیشی با روسای شهرستان های اردبیل با محوریت گردشگری اظهار کرد: کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده به ویژه از سوی مراکز اقامتی می تواند ماندگاری مسافران را افزایش دهد.

او با اشاره به افزایش سفرها به اردبیل در سال جاری اضافه کرد: این مهم در سایه تبلیغ و معرفی جاذبه ها حاصل شده و ضروری است با آموزش و فرهنگ سازی، نظارت بر تاسیسات، بازاریابی و تبلیغات نسبت به افزایش ماندگاری مسافران اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خواستار مشارکت شهرستان ها در نظارت بر مراکز اقامتی شد و گفت: لازم است جهت رونق گردشگری مناطق متناسب با ظرفیت هر منطقه، برنامه های هر شهرستان تا پایان اردیبهشت ماه ارائه شود.

فلاحی افزود: در ادامه معاونت گردشگری با پالایش برنامه ها، برنامه جامعی تدوین کرده و در راستای توسعه گردشگری مناطق با تقویم زمانی مشخص نسبت به اجرای آن اقدام می کند.

او همچنین به ضرورت توسعه بوم گردی در شهرستان ها تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه واحدهای بوم گردی امروزه از جذابیت خاصی برای گردشگران برخوردار است، لازم است راه اندازی بوم گردی و حمایت از بخش خصوصی با هدف رونق اقتصاد گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز خواستار توسعه بوم گردی در شهرستان ها مطابق تعهدات هر شهرستان شد.

صغری فرشی به ضرورت ارائه گزارش ماهانه از نظارت بر تاسیسات گردشگری شد و افزود: همچنین انتظار می رود شهرستان ها برنامه های خود تا پایان سال جاری را ارائه کنند.

او همچنین از تشدید نظارت ها بر تاسیسات گردشگری خبر داد و خواستار همکاری روسای شهرستان ها در نظارت و بازرسی بر عملکرد تاسیسات شد.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه هم اندیشی با روسای شهرستان های اردبیل با محوریت گردشگری اظهار کرد: کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده به ویژه از سوی مراکز اقامتی می تواند ماندگاری مسافران را افزایش دهد.

او با اشاره به افزایش سفرها به اردبیل در سال جاری اضافه کرد: این مهم در سایه تبلیغ و معرفی جاذبه ها حاصل شده و ضروری است با آموزش و فرهنگ سازی، نظارت بر تاسیسات، بازاریابی و تبلیغات نسبت به افزایش ماندگاری مسافران اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خواستار مشارکت شهرستان ها در نظارت بر مراکز اقامتی شد و گفت: لازم است جهت رونق گردشگری مناطق متناسب با ظرفیت هر منطقه، برنامه های هر شهرستان تا پایان اردیبهشت ماه ارائه شود.

فلاحی افزود: در ادامه معاونت گردشگری با پالایش برنامه ها، برنامه جامعی تدوین کرده و در راستای توسعه گردشگری مناطق با تقویم زمانی مشخص نسبت به اجرای آن اقدام می کند.

او همچنین به ضرورت توسعه بوم گردی در شهرستان ها تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه واحدهای بوم گردی امروزه از جذابیت خاصی برای گردشگران برخوردار است، لازم است راه اندازی بوم گردی و حمایت از بخش خصوصی با هدف رونق اقتصاد گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز خواستار توسعه بوم گردی در شهرستان ها مطابق تعهدات هر شهرستان شد.

صغری فرشی به ضرورت ارائه گزارش ماهانه از نظارت بر تاسیسات گردشگری شد و افزود: همچنین انتظار می رود شهرستان ها برنامه های خود تا پایان سال جاری را ارائه کنند.

او همچنین از تشدید نظارت ها بر تاسیسات گردشگری خبر داد و خواستار همکاری روسای شهرستان ها در نظارت و بازرسی بر عملکرد تاسیسات شد.

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه هم اندیشی با روسای شهرستان های اردبیل با محوریت گردشگری اظهار کرد: کیفیت بخشی به خدمات ارائه شده به ویژه از سوی مراکز اقامتی می تواند ماندگاری مسافران را افزایش دهد.

او با اشاره به افزایش سفرها به اردبیل در سال جاری اضافه کرد: این مهم در سایه تبلیغ و معرفی جاذبه ها حاصل شده و ضروری است با آموزش و فرهنگ سازی، نظارت بر تاسیسات، بازاریابی و تبلیغات نسبت به افزایش ماندگاری مسافران اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خواستار مشارکت شهرستان ها در نظارت بر مراکز اقامتی شد و گفت: لازم است جهت رونق گردشگری مناطق متناسب با ظرفیت هر منطقه، برنامه های هر شهرستان تا پایان اردیبهشت ماه ارائه شود.

فلاحی افزود: در ادامه معاونت گردشگری با پالایش برنامه ها، برنامه جامعی تدوین کرده و در راستای توسعه گردشگری مناطق با تقویم زمانی مشخص نسبت به اجرای آن اقدام می کند.

او همچنین به ضرورت توسعه بوم گردی در شهرستان ها تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه واحدهای بوم گردی امروزه از جذابیت خاصی برای گردشگران برخوردار است، لازم است راه اندازی بوم گردی و حمایت از بخش خصوصی با هدف رونق اقتصاد گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

همچنین معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز خواستار توسعه بوم گردی در شهرستان ها مطابق تعهدات هر شهرستان شد.

صغری فرشی به ضرورت ارائه گزارش ماهانه از نظارت بر تاسیسات گردشگری شد و افزود: همچنین انتظار می رود شهرستان ها برنامه های خود تا پایان سال جاری را ارائه کنند.

او همچنین از تشدید نظارت ها بر تاسیسات گردشگری خبر داد و خواستار همکاری روسای شهرستان ها در نظارت و بازرسی بر عملکرد تاسیسات شد.

Starts: 06-20-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/10/26        IPRasa