پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

مدیر کل میراث فرهنگی استان اردبیل مطرح کرد؛

بررسی متمرکز مشکلات پروژه های سرمایه گذاری گردشگری اردبیل

نویسنده : روابط عمومی 1398/05/31
سرمایه گذاری
157 0

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مشکلات پروژه های سرمایه گذاری گردشگری استان تا سفر رئیس جمهور به صورت متمرکز بررسی می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: تمامی مشکلات و موانع بهره برداری وتداوم عملیات اجرایی پروژه های قابل کلنگ زنی و افتتاح به صورت جامع بررسی می شود.

او افزود: بعد از احصا مشکلات مراتب جهت رسیدگی به اطلاع استاندار خواهد رسید تا در صورت نیاز دستورات لازم جهت رفع موانع صادر شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان متذکر شد: تا سفر رئیس جمهور به اردبیل تمامی توان سرمایه گذاری اداره کل بر روی این موضوع متمرکز شده و به صورت جامع مشکلات بررسی می شود.

فلاحی اضافه کرد: علاوه بر این مشکلات  16 پروژه ای که اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای آن ها مصوب شده است، بررسی می شود.

او با تاکید به اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت رونق گردشگری استان اردبیل مورد تاکید است، گفت: تلاش ما رفع مشکلات تمامی پروژه ها است تا تاسیسات گردشگری افزایش یابد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 13 پروژه سرمایه گذاری حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشتغالزایی هزار و 100 نفر در سفر رییس جمهور به اردبیل کلنگ زنی خواهد شد.

به گفته فلاحی همچنین 6 پروژه اداره کل میراث فرهنگی استان  با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد تومان در سفر رییس جمهور در اردبیل به بهره برداری می رسد

او افزود: علاوه بر این31 پروژه زیرساختی در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی در سفر رییس جمهور به اردبیل مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اهمیت انجام این پروژه ها در توسعه گردشگری استان، گفت: این 31 پروژه با اعتبار 34 میلیارد تومان در شهرستان های مختلف استان اجرا شده است.

 

 

 

سرمایه گذاری گردشگری

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: تمامی مشکلات و موانع بهره برداری وتداوم عملیات اجرایی پروژه های قابل کلنگ زنی و افتتاح به صورت جامع بررسی می شود.

او افزود: بعد از احصا مشکلات مراتب جهت رسیدگی به اطلاع استاندار خواهد رسید تا در صورت نیاز دستورات لازم جهت رفع موانع صادر شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان متذکر شد: تا سفر رئیس جمهور به اردبیل تمامی توان سرمایه گذاری اداره کل بر روی این موضوع متمرکز شده و به صورت جامع مشکلات بررسی می شود.

فلاحی اضافه کرد: علاوه بر این مشکلات  16 پروژه ای که اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای آن ها مصوب شده است، بررسی می شود.

او با تاکید به اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت رونق گردشگری استان اردبیل مورد تاکید است، گفت: تلاش ما رفع مشکلات تمامی پروژه ها است تا تاسیسات گردشگری افزایش یابد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 13 پروژه سرمایه گذاری حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشتغالزایی هزار و 100 نفر در سفر رییس جمهور به اردبیل کلنگ زنی خواهد شد.

به گفته فلاحی همچنین 6 پروژه اداره کل میراث فرهنگی استان  با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد تومان در سفر رییس جمهور در اردبیل به بهره برداری می رسد

او افزود: علاوه بر این31 پروژه زیرساختی در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی در سفر رییس جمهور به اردبیل مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اهمیت انجام این پروژه ها در توسعه گردشگری استان، گفت: این 31 پروژه با اعتبار 34 میلیارد تومان در شهرستان های مختلف استان اجرا شده است.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: تمامی مشکلات و موانع بهره برداری وتداوم عملیات اجرایی پروژه های قابل کلنگ زنی و افتتاح به صورت جامع بررسی می شود.

او افزود: بعد از احصا مشکلات مراتب جهت رسیدگی به اطلاع استاندار خواهد رسید تا در صورت نیاز دستورات لازم جهت رفع موانع صادر شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان متذکر شد: تا سفر رئیس جمهور به اردبیل تمامی توان سرمایه گذاری اداره کل بر روی این موضوع متمرکز شده و به صورت جامع مشکلات بررسی می شود.

فلاحی اضافه کرد: علاوه بر این مشکلات  16 پروژه ای که اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای آن ها مصوب شده است، بررسی می شود.

او با تاکید به اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت رونق گردشگری استان اردبیل مورد تاکید است، گفت: تلاش ما رفع مشکلات تمامی پروژه ها است تا تاسیسات گردشگری افزایش یابد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 13 پروژه سرمایه گذاری حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشتغالزایی هزار و 100 نفر در سفر رییس جمهور به اردبیل کلنگ زنی خواهد شد.

به گفته فلاحی همچنین 6 پروژه اداره کل میراث فرهنگی استان  با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد تومان در سفر رییس جمهور در اردبیل به بهره برداری می رسد

او افزود: علاوه بر این31 پروژه زیرساختی در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی در سفر رییس جمهور به اردبیل مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اهمیت انجام این پروژه ها در توسعه گردشگری استان، گفت: این 31 پروژه با اعتبار 34 میلیارد تومان در شهرستان های مختلف استان اجرا شده است.

 

 

 

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: تمامی مشکلات و موانع بهره برداری وتداوم عملیات اجرایی پروژه های قابل کلنگ زنی و افتتاح به صورت جامع بررسی می شود.

او افزود: بعد از احصا مشکلات مراتب جهت رسیدگی به اطلاع استاندار خواهد رسید تا در صورت نیاز دستورات لازم جهت رفع موانع صادر شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان متذکر شد: تا سفر رئیس جمهور به اردبیل تمامی توان سرمایه گذاری اداره کل بر روی این موضوع متمرکز شده و به صورت جامع مشکلات بررسی می شود.

فلاحی اضافه کرد: علاوه بر این مشکلات  16 پروژه ای که اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای آن ها مصوب شده است، بررسی می شود.

او با تاکید به اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت رونق گردشگری استان اردبیل مورد تاکید است، گفت: تلاش ما رفع مشکلات تمامی پروژه ها است تا تاسیسات گردشگری افزایش یابد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 13 پروژه سرمایه گذاری حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشتغالزایی هزار و 100 نفر در سفر رییس جمهور به اردبیل کلنگ زنی خواهد شد.

به گفته فلاحی همچنین 6 پروژه اداره کل میراث فرهنگی استان  با اعتباری بالغ بر 36 میلیارد تومان در سفر رییس جمهور در اردبیل به بهره برداری می رسد

او افزود: علاوه بر این31 پروژه زیرساختی در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی در سفر رییس جمهور به اردبیل مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اهمیت انجام این پروژه ها در توسعه گردشگری استان، گفت: این 31 پروژه با اعتبار 34 میلیارد تومان در شهرستان های مختلف استان اجرا شده است.

 

 

 

Starts: 05-31-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/10/26        IPRasa