پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

معاون گردشگری استان اردبیل

اردبیل به عنوان مقصد دائمی مسیرهای گردشگری تعریف می شود

نویسنده : روابط عمومی 1398/05/20
گردشگری
87 0

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: با بهره گیری از طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده اردبیل به عنوان مقصد دائمی مسیرهای گردشگری تعریف می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هم اندیشی با فعالان گردشگری استان اردبیل و بررسی نحوه اجرای طرح (ساب) تصریح کرد: اردبیل یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور است که با تعریف بسته های ارزان می توان زمینه رونق گردشگری این استان را فراهم ساخت.

او تاکید کرد: طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده توسط کمیته استانی با ریاست استاندار تصویب شده و بعد از تائید سازمان مرکزی جهت اجرا به اداره کل استان و در ادامه سایر دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه در اجرای این طرح هم بخش خصوصی و هم دولتی مشارکت جدی خواهند داشت، متذکر شد: دبیرخانه ستاد مرکزی خدمات سفر تمام بسته های تعریف شده را در سامانه مرکزی بارگذاری کرده و در اجرای آن مشارکت خواهد داشت.

فرشی با تاکید به ضرورت مشارکت اصناف و تشکل ها در اجرای طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده، تصریح کرد: در وضعیت رقابتی طرح ساب می تواند اردبیل را به عنوان یکی از مقاصد سفر تعریف کرده و از سویی زمینه ساز معرفی و تبلیغ تاسیسات گردشگری بخش خصوصی را فراهم سازد.

او افزود: با توجه به اوضاع اقتصادی می توان گردشگران را جهت سفر به اردبیل و مناطق کم برخوردار تشویق کرد و در عین حال توسعه اقتصادی این مناطق را موجب شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در این طرح توزیع، ترویج و تسهیل سفر برنامه ریزی شده است.

او خواستار مشارکت بخش خصوصی با ارائه تخفیف های ویژه و تسهیل گری در اجرای این طرح شد و گفت: لازم است اردبیل به عنوان مقصد تورهای گردشگری از سوی دفاتر خدمات مسافرتی معرفی شود.

گردشگری اردبیل

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هم اندیشی با فعالان گردشگری استان اردبیل و بررسی نحوه اجرای طرح (ساب) تصریح کرد: اردبیل یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور است که با تعریف بسته های ارزان می توان زمینه رونق گردشگری این استان را فراهم ساخت.

او تاکید کرد: طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده توسط کمیته استانی با ریاست استاندار تصویب شده و بعد از تائید سازمان مرکزی جهت اجرا به اداره کل استان و در ادامه سایر دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه در اجرای این طرح هم بخش خصوصی و هم دولتی مشارکت جدی خواهند داشت، متذکر شد: دبیرخانه ستاد مرکزی خدمات سفر تمام بسته های تعریف شده را در سامانه مرکزی بارگذاری کرده و در اجرای آن مشارکت خواهد داشت.

فرشی با تاکید به ضرورت مشارکت اصناف و تشکل ها در اجرای طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده، تصریح کرد: در وضعیت رقابتی طرح ساب می تواند اردبیل را به عنوان یکی از مقاصد سفر تعریف کرده و از سویی زمینه ساز معرفی و تبلیغ تاسیسات گردشگری بخش خصوصی را فراهم سازد.

او افزود: با توجه به اوضاع اقتصادی می توان گردشگران را جهت سفر به اردبیل و مناطق کم برخوردار تشویق کرد و در عین حال توسعه اقتصادی این مناطق را موجب شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در این طرح توزیع، ترویج و تسهیل سفر برنامه ریزی شده است.

او خواستار مشارکت بخش خصوصی با ارائه تخفیف های ویژه و تسهیل گری در اجرای این طرح شد و گفت: لازم است اردبیل به عنوان مقصد تورهای گردشگری از سوی دفاتر خدمات مسافرتی معرفی شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هم اندیشی با فعالان گردشگری استان اردبیل و بررسی نحوه اجرای طرح (ساب) تصریح کرد: اردبیل یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور است که با تعریف بسته های ارزان می توان زمینه رونق گردشگری این استان را فراهم ساخت.

او تاکید کرد: طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده توسط کمیته استانی با ریاست استاندار تصویب شده و بعد از تائید سازمان مرکزی جهت اجرا به اداره کل استان و در ادامه سایر دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه در اجرای این طرح هم بخش خصوصی و هم دولتی مشارکت جدی خواهند داشت، متذکر شد: دبیرخانه ستاد مرکزی خدمات سفر تمام بسته های تعریف شده را در سامانه مرکزی بارگذاری کرده و در اجرای آن مشارکت خواهد داشت.

فرشی با تاکید به ضرورت مشارکت اصناف و تشکل ها در اجرای طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده، تصریح کرد: در وضعیت رقابتی طرح ساب می تواند اردبیل را به عنوان یکی از مقاصد سفر تعریف کرده و از سویی زمینه ساز معرفی و تبلیغ تاسیسات گردشگری بخش خصوصی را فراهم سازد.

او افزود: با توجه به اوضاع اقتصادی می توان گردشگران را جهت سفر به اردبیل و مناطق کم برخوردار تشویق کرد و در عین حال توسعه اقتصادی این مناطق را موجب شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در این طرح توزیع، ترویج و تسهیل سفر برنامه ریزی شده است.

او خواستار مشارکت بخش خصوصی با ارائه تخفیف های ویژه و تسهیل گری در اجرای این طرح شد و گفت: لازم است اردبیل به عنوان مقصد تورهای گردشگری از سوی دفاتر خدمات مسافرتی معرفی شود.

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هم اندیشی با فعالان گردشگری استان اردبیل و بررسی نحوه اجرای طرح (ساب) تصریح کرد: اردبیل یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور است که با تعریف بسته های ارزان می توان زمینه رونق گردشگری این استان را فراهم ساخت.

او تاکید کرد: طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده توسط کمیته استانی با ریاست استاندار تصویب شده و بعد از تائید سازمان مرکزی جهت اجرا به اداره کل استان و در ادامه سایر دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه در اجرای این طرح هم بخش خصوصی و هم دولتی مشارکت جدی خواهند داشت، متذکر شد: دبیرخانه ستاد مرکزی خدمات سفر تمام بسته های تعریف شده را در سامانه مرکزی بارگذاری کرده و در اجرای آن مشارکت خواهد داشت.

فرشی با تاکید به ضرورت مشارکت اصناف و تشکل ها در اجرای طرح سفرهای آسان برنامه ریزی شده، تصریح کرد: در وضعیت رقابتی طرح ساب می تواند اردبیل را به عنوان یکی از مقاصد سفر تعریف کرده و از سویی زمینه ساز معرفی و تبلیغ تاسیسات گردشگری بخش خصوصی را فراهم سازد.

او افزود: با توجه به اوضاع اقتصادی می توان گردشگران را جهت سفر به اردبیل و مناطق کم برخوردار تشویق کرد و در عین حال توسعه اقتصادی این مناطق را موجب شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در این طرح توزیع، ترویج و تسهیل سفر برنامه ریزی شده است.

او خواستار مشارکت بخش خصوصی با ارائه تخفیف های ویژه و تسهیل گری در اجرای این طرح شد و گفت: لازم است اردبیل به عنوان مقصد تورهای گردشگری از سوی دفاتر خدمات مسافرتی معرفی شود.

Starts: 05-20-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/09/23        IPRasa