پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

جشن ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار شد

نویسنده : روابط عمومی 1398/05/09
میراث فرهنگی
137 0

همزمان با دهمین سالروز ثبت جهانی، جشن بزرگ ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با استقبال پرشور مردم در مجموعه جهانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، دبیر ستاد پاسداشت هفته استان اردبیل در این مراسم تصریح کرد: هفته استان اردبیل از 4 لغایت 10 مرداد دو رویداد بزرگ و تاثیر گذار را پوشش داده است که یکی سالروز ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در 9 مرداد ماه است.

نادر فلاحی اظهار کرد: رویداد دوم سالروز تشکیل حکومت صفویه در 4 مرداد ماه، همزمان با تاج گذاری شاه اسماعیل صفوی است که در سن پایین توانست حکومت منسجم ملی و شیعی را تشکیل دهد.

او اضافه کرد: وظیفه دبیرخانه ستاد پاسداشت استان اردبیل این است که هویت تاریخی و فرهنگی اردبیل را احیا کرده و در قالب برنامه های متنوع به ویژه اهمیت این موضوع را برای نسل آینده فرهنگ سازی کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به تعریف بیش از 70 برنامه در سال جاری اشاره کرد و گفت: تمامی برنامه ها مردم محور و پژوهش محور است.

فلاحی تاکید کرد: در سال جاری وزن برنامه ها بیشتر تبیین هویت تاریخی برای نسل آینده بود و به همین دلیل برخی برنامه های آموزشی در طول سال تداوم خواهد شد.

در این مراسم همچنین دکتر رجبی دوانی استاد حکمت و فلسفه با اشاره به جایگاه خاندان صفویه در تاریخ ایران گفت: ارادت حاکمان صفوی به امامان شیعه در مستندات تاریخی اشاره شده است.

او اضافه کرد: شاهان صفوی عمران و آبادی بسیاری را رقم زدند که از جمله احداث 999 کاروان سرا توسط شاه عباس در کشور است.

رجبی دوانی با اشاره به اهمیت بقعه شیخ صفی الدین در تاریخ حاکمان صفوی اضافه کرد: در طول حکومت حاکمان صفوی شاهد موثر فرهنگی نقش این بنای تاریخی هستیم.

 

هفته پاسداشت استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، دبیر ستاد پاسداشت هفته استان اردبیل در این مراسم تصریح کرد: هفته استان اردبیل از 4 لغایت 10 مرداد دو رویداد بزرگ و تاثیر گذار را پوشش داده است که یکی سالروز ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در 9 مرداد ماه است.

نادر فلاحی اظهار کرد: رویداد دوم سالروز تشکیل حکومت صفویه در 4 مرداد ماه، همزمان با تاج گذاری شاه اسماعیل صفوی است که در سن پایین توانست حکومت منسجم ملی و شیعی را تشکیل دهد.

او اضافه کرد: وظیفه دبیرخانه ستاد پاسداشت استان اردبیل این است که هویت تاریخی و فرهنگی اردبیل را احیا کرده و در قالب برنامه های متنوع به ویژه اهمیت این موضوع را برای نسل آینده فرهنگ سازی کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به تعریف بیش از 70 برنامه در سال جاری اشاره کرد و گفت: تمامی برنامه ها مردم محور و پژوهش محور است.

فلاحی تاکید کرد: در سال جاری وزن برنامه ها بیشتر تبیین هویت تاریخی برای نسل آینده بود و به همین دلیل برخی برنامه های آموزشی در طول سال تداوم خواهد شد.

در این مراسم همچنین دکتر رجبی دوانی استاد حکمت و فلسفه با اشاره به جایگاه خاندان صفویه در تاریخ ایران گفت: ارادت حاکمان صفوی به امامان شیعه در مستندات تاریخی اشاره شده است.

او اضافه کرد: شاهان صفوی عمران و آبادی بسیاری را رقم زدند که از جمله احداث 999 کاروان سرا توسط شاه عباس در کشور است.

رجبی دوانی با اشاره به اهمیت بقعه شیخ صفی الدین در تاریخ حاکمان صفوی اضافه کرد: در طول حکومت حاکمان صفوی شاهد موثر فرهنگی نقش این بنای تاریخی هستیم.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، دبیر ستاد پاسداشت هفته استان اردبیل در این مراسم تصریح کرد: هفته استان اردبیل از 4 لغایت 10 مرداد دو رویداد بزرگ و تاثیر گذار را پوشش داده است که یکی سالروز ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در 9 مرداد ماه است.

نادر فلاحی اظهار کرد: رویداد دوم سالروز تشکیل حکومت صفویه در 4 مرداد ماه، همزمان با تاج گذاری شاه اسماعیل صفوی است که در سن پایین توانست حکومت منسجم ملی و شیعی را تشکیل دهد.

او اضافه کرد: وظیفه دبیرخانه ستاد پاسداشت استان اردبیل این است که هویت تاریخی و فرهنگی اردبیل را احیا کرده و در قالب برنامه های متنوع به ویژه اهمیت این موضوع را برای نسل آینده فرهنگ سازی کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به تعریف بیش از 70 برنامه در سال جاری اشاره کرد و گفت: تمامی برنامه ها مردم محور و پژوهش محور است.

فلاحی تاکید کرد: در سال جاری وزن برنامه ها بیشتر تبیین هویت تاریخی برای نسل آینده بود و به همین دلیل برخی برنامه های آموزشی در طول سال تداوم خواهد شد.

در این مراسم همچنین دکتر رجبی دوانی استاد حکمت و فلسفه با اشاره به جایگاه خاندان صفویه در تاریخ ایران گفت: ارادت حاکمان صفوی به امامان شیعه در مستندات تاریخی اشاره شده است.

او اضافه کرد: شاهان صفوی عمران و آبادی بسیاری را رقم زدند که از جمله احداث 999 کاروان سرا توسط شاه عباس در کشور است.

رجبی دوانی با اشاره به اهمیت بقعه شیخ صفی الدین در تاریخ حاکمان صفوی اضافه کرد: در طول حکومت حاکمان صفوی شاهد موثر فرهنگی نقش این بنای تاریخی هستیم.

 

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، دبیر ستاد پاسداشت هفته استان اردبیل در این مراسم تصریح کرد: هفته استان اردبیل از 4 لغایت 10 مرداد دو رویداد بزرگ و تاثیر گذار را پوشش داده است که یکی سالروز ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در 9 مرداد ماه است.

نادر فلاحی اظهار کرد: رویداد دوم سالروز تشکیل حکومت صفویه در 4 مرداد ماه، همزمان با تاج گذاری شاه اسماعیل صفوی است که در سن پایین توانست حکومت منسجم ملی و شیعی را تشکیل دهد.

او اضافه کرد: وظیفه دبیرخانه ستاد پاسداشت استان اردبیل این است که هویت تاریخی و فرهنگی اردبیل را احیا کرده و در قالب برنامه های متنوع به ویژه اهمیت این موضوع را برای نسل آینده فرهنگ سازی کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به تعریف بیش از 70 برنامه در سال جاری اشاره کرد و گفت: تمامی برنامه ها مردم محور و پژوهش محور است.

فلاحی تاکید کرد: در سال جاری وزن برنامه ها بیشتر تبیین هویت تاریخی برای نسل آینده بود و به همین دلیل برخی برنامه های آموزشی در طول سال تداوم خواهد شد.

در این مراسم همچنین دکتر رجبی دوانی استاد حکمت و فلسفه با اشاره به جایگاه خاندان صفویه در تاریخ ایران گفت: ارادت حاکمان صفوی به امامان شیعه در مستندات تاریخی اشاره شده است.

او اضافه کرد: شاهان صفوی عمران و آبادی بسیاری را رقم زدند که از جمله احداث 999 کاروان سرا توسط شاه عباس در کشور است.

رجبی دوانی با اشاره به اهمیت بقعه شیخ صفی الدین در تاریخ حاکمان صفوی اضافه کرد: در طول حکومت حاکمان صفوی شاهد موثر فرهنگی نقش این بنای تاریخی هستیم.

 

Starts: 05-09-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/09/18        IPRasa