پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

در سال رونق تولید؛

اشتغالزایی صنایع دستی برای 740 نفر برنامه ریزی شده است

نویسنده : روابط عمومی 1398/05/03
صنایع دستی
117 0

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از برنامه‌ریزی جهت ایجاد 740 فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، ملکه گلمغانی زاده اظهار داشت: با هدف تحقق شعار سال و رونق تولید، به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه صنایع دستی هستیم و امسال ایجاد 740 فرصت شغلی برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: با توجه به اینکه اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی زودبازده و کم‌هزینه است، می‌توان با تسهیلات اندک فرصت شغلی فراهم ساخت و در این راستا اعطای تسهیلات از محل مشاغل خانگی، تسهیلات روستایی و منابع دیگر برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: سال گذشته نیز از محل تسهیلات اعطایی برای 512 نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

گلمغانی زاده همچنین به آموزش شاغلین صنایع دستی با هدف تقویت کمی و کیفی تولیدات اشاره کرد و گفت: امسال اشتغال‌زایی 224 نفر شاغلین صنایع دستی و 2 هزار نفر در مراکز آموزشی صنایع دستی برنامه‌ریزی شده اما در صورت استقبال هنرجویان امکان افزایش آن وجود دارد.

او با اشاره به ساماندهی کارگاه‌های صنایع دستی اظهار کرد: صدور و تمدید پروانه‌های تولید انفرادی به تعداد 2800 فقره و صدور کارت شناسایی به تعداد 750 فقره برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از اجرای رتبه‌بندی کارگاه‌ها خبر داد و گفت: درجه بندی کارگاه‌ها برای 26 کارگاه عملیاتی خواهد شد.

گلمغانی زاده اظهار کرد: در سال جاری عمده تمرکز ما رونق کمی و کیفی تولیدات صنایع دستی است و در این راستا نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم.

اشتغال زایی صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، ملکه گلمغانی زاده اظهار داشت: با هدف تحقق شعار سال و رونق تولید، به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه صنایع دستی هستیم و امسال ایجاد 740 فرصت شغلی برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: با توجه به اینکه اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی زودبازده و کم‌هزینه است، می‌توان با تسهیلات اندک فرصت شغلی فراهم ساخت و در این راستا اعطای تسهیلات از محل مشاغل خانگی، تسهیلات روستایی و منابع دیگر برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: سال گذشته نیز از محل تسهیلات اعطایی برای 512 نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

گلمغانی زاده همچنین به آموزش شاغلین صنایع دستی با هدف تقویت کمی و کیفی تولیدات اشاره کرد و گفت: امسال اشتغال‌زایی 224 نفر شاغلین صنایع دستی و 2 هزار نفر در مراکز آموزشی صنایع دستی برنامه‌ریزی شده اما در صورت استقبال هنرجویان امکان افزایش آن وجود دارد.

او با اشاره به ساماندهی کارگاه‌های صنایع دستی اظهار کرد: صدور و تمدید پروانه‌های تولید انفرادی به تعداد 2800 فقره و صدور کارت شناسایی به تعداد 750 فقره برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از اجرای رتبه‌بندی کارگاه‌ها خبر داد و گفت: درجه بندی کارگاه‌ها برای 26 کارگاه عملیاتی خواهد شد.

گلمغانی زاده اظهار کرد: در سال جاری عمده تمرکز ما رونق کمی و کیفی تولیدات صنایع دستی است و در این راستا نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، ملکه گلمغانی زاده اظهار داشت: با هدف تحقق شعار سال و رونق تولید، به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه صنایع دستی هستیم و امسال ایجاد 740 فرصت شغلی برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: با توجه به اینکه اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی زودبازده و کم‌هزینه است، می‌توان با تسهیلات اندک فرصت شغلی فراهم ساخت و در این راستا اعطای تسهیلات از محل مشاغل خانگی، تسهیلات روستایی و منابع دیگر برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: سال گذشته نیز از محل تسهیلات اعطایی برای 512 نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

گلمغانی زاده همچنین به آموزش شاغلین صنایع دستی با هدف تقویت کمی و کیفی تولیدات اشاره کرد و گفت: امسال اشتغال‌زایی 224 نفر شاغلین صنایع دستی و 2 هزار نفر در مراکز آموزشی صنایع دستی برنامه‌ریزی شده اما در صورت استقبال هنرجویان امکان افزایش آن وجود دارد.

او با اشاره به ساماندهی کارگاه‌های صنایع دستی اظهار کرد: صدور و تمدید پروانه‌های تولید انفرادی به تعداد 2800 فقره و صدور کارت شناسایی به تعداد 750 فقره برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از اجرای رتبه‌بندی کارگاه‌ها خبر داد و گفت: درجه بندی کارگاه‌ها برای 26 کارگاه عملیاتی خواهد شد.

گلمغانی زاده اظهار کرد: در سال جاری عمده تمرکز ما رونق کمی و کیفی تولیدات صنایع دستی است و در این راستا نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم.

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، ملکه گلمغانی زاده اظهار داشت: با هدف تحقق شعار سال و رونق تولید، به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه صنایع دستی هستیم و امسال ایجاد 740 فرصت شغلی برنامه‌ریزی شده است.

او افزود: با توجه به اینکه اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی زودبازده و کم‌هزینه است، می‌توان با تسهیلات اندک فرصت شغلی فراهم ساخت و در این راستا اعطای تسهیلات از محل مشاغل خانگی، تسهیلات روستایی و منابع دیگر برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: سال گذشته نیز از محل تسهیلات اعطایی برای 512 نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

گلمغانی زاده همچنین به آموزش شاغلین صنایع دستی با هدف تقویت کمی و کیفی تولیدات اشاره کرد و گفت: امسال اشتغال‌زایی 224 نفر شاغلین صنایع دستی و 2 هزار نفر در مراکز آموزشی صنایع دستی برنامه‌ریزی شده اما در صورت استقبال هنرجویان امکان افزایش آن وجود دارد.

او با اشاره به ساماندهی کارگاه‌های صنایع دستی اظهار کرد: صدور و تمدید پروانه‌های تولید انفرادی به تعداد 2800 فقره و صدور کارت شناسایی به تعداد 750 فقره برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از اجرای رتبه‌بندی کارگاه‌ها خبر داد و گفت: درجه بندی کارگاه‌ها برای 26 کارگاه عملیاتی خواهد شد.

گلمغانی زاده اظهار کرد: در سال جاری عمده تمرکز ما رونق کمی و کیفی تولیدات صنایع دستی است و در این راستا نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم.

Starts: 05-03-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/09/18        IPRasa