پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

کارگروه ویژه ثبت جهانی کوه «سبلان» در اردبیل تشکیل می شود

نویسنده : روابط عمومی 1398/04/20
میراث فرهنگی
104 0

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از تشکیل کارگروه ویژه ثبت جهانی کوه سبلان خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه بررسی آخرین روند ثبت جهانی کوه سبلان  با اشاره به اینکه سبلان ظرفیت کم‌نظیری برای ثبت جهانی است، گفت: متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده و سبلان از سال 2001 در فهرست موقت ثبت جهانی است.

او با بیان اینکه این اثر به لحاظ طبیعی و فرهنگی و میراث معنوی اهمیت ویژه دارد، گفت: متاسفانه شاهد برخی ساخت و سازهای نامناسب در پیرامون کوه سبلان هستیم و این در حالی است که ثبت جهانی می‌تواند نسبت به ساماندهی این اثر طبیعی منجر شود.

فلاحی با تاکید به اینکه جهت ثبت جهانی لازم است کارگروه ویژه تشکیل داد تا به صورت جدی مطالعات جامع در این خصوص آغاز شود، افزود: در ادامه می توان نسبت به ثبت جهانی اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: اردبیل به جایگاه واقعی خود در ثبت جهانی دست نیافته و با وجود ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و تاریخی تنها یک اثر ثبت جهانی یعنی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی را دارد.

فلاحی افزود: حتی بعد از ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز اقدامات شاخصی برای توسعه و تقویت این بنای تاریخی صورت نگرفته و این در حالی است که بعد از ثبت جهانی، اقدامات مختلفی از جمله تملک زمین و الحاق به محوطه ثبت جهانی و یا پژوهش‌های وسیع ضرورت داشت.

او اظهار کرد: اردبیل این توان را دارد که در ثبت جهانی آثار سرآمد باشد اما برخی بی‌توجهی‌ها موجب شده تاکنون به جایگاه واقعی دست نیابیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به ضرورت تقویت فعالیت های باستان شناسی نیز تاکید کرد و گفت: لازم است از ظرفیت پژوهشگاه نیز به شکل مطلوب استفاده شود.

فلاحی همچنین به ضرورت معرفی آثار ثبت ملی در بخشی از مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تاکید کرد.

همچنین کارشناس دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی در این جلسه به ضرورت تعریف سازو کار منسجم و کارگروه ویژه ثبت جهانی کوه سبلان تاکید کرد و گفت: ضروری است مطالعات جامع و منسجمی در حوزه‌های مردم شناسی، معماری، باستان شناسی، ارزش‌های ناملموس و فرهنگ عامیانه انجام شود.

بینایی با تاکید به اینکه ضروری است محدوده ثبت جهانی و شاخصه‌های فرهنگی و طبیعی مشخص شود، افزود: همچنین مقایسه تطبیقی با سایر آثار ثبت جهانی نیز ضروری است.

او با اشاره به ضرورت معرفی این اثر به عنوان اثر مشترک ثبت جهانی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل،  تصریح کرد: بعد از مطالعات اولیه آسیب‌شناسی اثر ثبت جهانی ضروری است و نقشه منطقه نیز احصا شود.

ثبت جهانی کوه سبلان

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه بررسی آخرین روند ثبت جهانی کوه سبلان  با اشاره به اینکه سبلان ظرفیت کم‌نظیری برای ثبت جهانی است، گفت: متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده و سبلان از سال 2001 در فهرست موقت ثبت جهانی است.

او با بیان اینکه این اثر به لحاظ طبیعی و فرهنگی و میراث معنوی اهمیت ویژه دارد، گفت: متاسفانه شاهد برخی ساخت و سازهای نامناسب در پیرامون کوه سبلان هستیم و این در حالی است که ثبت جهانی می‌تواند نسبت به ساماندهی این اثر طبیعی منجر شود.

فلاحی با تاکید به اینکه جهت ثبت جهانی لازم است کارگروه ویژه تشکیل داد تا به صورت جدی مطالعات جامع در این خصوص آغاز شود، افزود: در ادامه می توان نسبت به ثبت جهانی اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: اردبیل به جایگاه واقعی خود در ثبت جهانی دست نیافته و با وجود ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و تاریخی تنها یک اثر ثبت جهانی یعنی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی را دارد.

فلاحی افزود: حتی بعد از ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز اقدامات شاخصی برای توسعه و تقویت این بنای تاریخی صورت نگرفته و این در حالی است که بعد از ثبت جهانی، اقدامات مختلفی از جمله تملک زمین و الحاق به محوطه ثبت جهانی و یا پژوهش‌های وسیع ضرورت داشت.

او اظهار کرد: اردبیل این توان را دارد که در ثبت جهانی آثار سرآمد باشد اما برخی بی‌توجهی‌ها موجب شده تاکنون به جایگاه واقعی دست نیابیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به ضرورت تقویت فعالیت های باستان شناسی نیز تاکید کرد و گفت: لازم است از ظرفیت پژوهشگاه نیز به شکل مطلوب استفاده شود.

فلاحی همچنین به ضرورت معرفی آثار ثبت ملی در بخشی از مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تاکید کرد.

همچنین کارشناس دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی در این جلسه به ضرورت تعریف سازو کار منسجم و کارگروه ویژه ثبت جهانی کوه سبلان تاکید کرد و گفت: ضروری است مطالعات جامع و منسجمی در حوزه‌های مردم شناسی، معماری، باستان شناسی، ارزش‌های ناملموس و فرهنگ عامیانه انجام شود.

بینایی با تاکید به اینکه ضروری است محدوده ثبت جهانی و شاخصه‌های فرهنگی و طبیعی مشخص شود، افزود: همچنین مقایسه تطبیقی با سایر آثار ثبت جهانی نیز ضروری است.

او با اشاره به ضرورت معرفی این اثر به عنوان اثر مشترک ثبت جهانی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل،  تصریح کرد: بعد از مطالعات اولیه آسیب‌شناسی اثر ثبت جهانی ضروری است و نقشه منطقه نیز احصا شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه بررسی آخرین روند ثبت جهانی کوه سبلان  با اشاره به اینکه سبلان ظرفیت کم‌نظیری برای ثبت جهانی است، گفت: متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده و سبلان از سال 2001 در فهرست موقت ثبت جهانی است.

او با بیان اینکه این اثر به لحاظ طبیعی و فرهنگی و میراث معنوی اهمیت ویژه دارد، گفت: متاسفانه شاهد برخی ساخت و سازهای نامناسب در پیرامون کوه سبلان هستیم و این در حالی است که ثبت جهانی می‌تواند نسبت به ساماندهی این اثر طبیعی منجر شود.

فلاحی با تاکید به اینکه جهت ثبت جهانی لازم است کارگروه ویژه تشکیل داد تا به صورت جدی مطالعات جامع در این خصوص آغاز شود، افزود: در ادامه می توان نسبت به ثبت جهانی اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: اردبیل به جایگاه واقعی خود در ثبت جهانی دست نیافته و با وجود ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و تاریخی تنها یک اثر ثبت جهانی یعنی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی را دارد.

فلاحی افزود: حتی بعد از ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز اقدامات شاخصی برای توسعه و تقویت این بنای تاریخی صورت نگرفته و این در حالی است که بعد از ثبت جهانی، اقدامات مختلفی از جمله تملک زمین و الحاق به محوطه ثبت جهانی و یا پژوهش‌های وسیع ضرورت داشت.

او اظهار کرد: اردبیل این توان را دارد که در ثبت جهانی آثار سرآمد باشد اما برخی بی‌توجهی‌ها موجب شده تاکنون به جایگاه واقعی دست نیابیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به ضرورت تقویت فعالیت های باستان شناسی نیز تاکید کرد و گفت: لازم است از ظرفیت پژوهشگاه نیز به شکل مطلوب استفاده شود.

فلاحی همچنین به ضرورت معرفی آثار ثبت ملی در بخشی از مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تاکید کرد.

همچنین کارشناس دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی در این جلسه به ضرورت تعریف سازو کار منسجم و کارگروه ویژه ثبت جهانی کوه سبلان تاکید کرد و گفت: ضروری است مطالعات جامع و منسجمی در حوزه‌های مردم شناسی، معماری، باستان شناسی، ارزش‌های ناملموس و فرهنگ عامیانه انجام شود.

بینایی با تاکید به اینکه ضروری است محدوده ثبت جهانی و شاخصه‌های فرهنگی و طبیعی مشخص شود، افزود: همچنین مقایسه تطبیقی با سایر آثار ثبت جهانی نیز ضروری است.

او با اشاره به ضرورت معرفی این اثر به عنوان اثر مشترک ثبت جهانی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل،  تصریح کرد: بعد از مطالعات اولیه آسیب‌شناسی اثر ثبت جهانی ضروری است و نقشه منطقه نیز احصا شود.

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، نادر فلاحی در جلسه بررسی آخرین روند ثبت جهانی کوه سبلان  با اشاره به اینکه سبلان ظرفیت کم‌نظیری برای ثبت جهانی است، گفت: متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده و سبلان از سال 2001 در فهرست موقت ثبت جهانی است.

او با بیان اینکه این اثر به لحاظ طبیعی و فرهنگی و میراث معنوی اهمیت ویژه دارد، گفت: متاسفانه شاهد برخی ساخت و سازهای نامناسب در پیرامون کوه سبلان هستیم و این در حالی است که ثبت جهانی می‌تواند نسبت به ساماندهی این اثر طبیعی منجر شود.

فلاحی با تاکید به اینکه جهت ثبت جهانی لازم است کارگروه ویژه تشکیل داد تا به صورت جدی مطالعات جامع در این خصوص آغاز شود، افزود: در ادامه می توان نسبت به ثبت جهانی اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: اردبیل به جایگاه واقعی خود در ثبت جهانی دست نیافته و با وجود ظرفیت‌های متنوع فرهنگی و تاریخی تنها یک اثر ثبت جهانی یعنی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی را دارد.

فلاحی افزود: حتی بعد از ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز اقدامات شاخصی برای توسعه و تقویت این بنای تاریخی صورت نگرفته و این در حالی است که بعد از ثبت جهانی، اقدامات مختلفی از جمله تملک زمین و الحاق به محوطه ثبت جهانی و یا پژوهش‌های وسیع ضرورت داشت.

او اظهار کرد: اردبیل این توان را دارد که در ثبت جهانی آثار سرآمد باشد اما برخی بی‌توجهی‌ها موجب شده تاکنون به جایگاه واقعی دست نیابیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به ضرورت تقویت فعالیت های باستان شناسی نیز تاکید کرد و گفت: لازم است از ظرفیت پژوهشگاه نیز به شکل مطلوب استفاده شود.

فلاحی همچنین به ضرورت معرفی آثار ثبت ملی در بخشی از مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی تاکید کرد.

همچنین کارشناس دفتر ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی در این جلسه به ضرورت تعریف سازو کار منسجم و کارگروه ویژه ثبت جهانی کوه سبلان تاکید کرد و گفت: ضروری است مطالعات جامع و منسجمی در حوزه‌های مردم شناسی، معماری، باستان شناسی، ارزش‌های ناملموس و فرهنگ عامیانه انجام شود.

بینایی با تاکید به اینکه ضروری است محدوده ثبت جهانی و شاخصه‌های فرهنگی و طبیعی مشخص شود، افزود: همچنین مقایسه تطبیقی با سایر آثار ثبت جهانی نیز ضروری است.

او با اشاره به ضرورت معرفی این اثر به عنوان اثر مشترک ثبت جهانی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل،  تصریح کرد: بعد از مطالعات اولیه آسیب‌شناسی اثر ثبت جهانی ضروری است و نقشه منطقه نیز احصا شود.

Starts: 04-20-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/07/24        IPRasa