پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

معاون گردشگری استان اردبیل

بوم گردی با هدف توزیع سفر تقویت شود|طرح جامع گردشگری «کزج» تدوین می شود

نویسنده : روابط عمومی 1398/04/19
گردشگری
92 0

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل یکی از برنامه های این مجموعه را تقویت بوم گردی با هدف توزیع سفر عنوان کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هماهنگی با سرمایه گذاران روستای هدف گردشگری کزج اظهار داشت: بوم گردی با هدف رونق تولید و توسعه پایدار گردشگری به ویژه در روستاها مورد تاکید است.

او افزود: با توجه به اینکه اردبیل قطب سفرهای ارزان محسوب می شود، راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی تاثیر مطلوبی در معیشت روستاییان و اشتغال زایی در مناطق روستایی و محروم خواهد داشت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اذعان به اینکه اولین اقامتگاه های بوم گردی در روستای کزج واقع در شهرستان خلخال راه اندازی شده است، اضافه کرد: به دنبال معرفی این روستا به عنوان برند بوم گردی هستیم.

فرشی با تاکید به اینکه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی از سال 96 به صورت منسجم در این روستا آغاز شده است، اظهار کرد: در راه اندازی اقامتگاه ها تعامل بین سرمایه گذاران و جوامع محلی مورد تاکید است.

او به بررسی برخی مشکلات در توسعه گردشگری کزج اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری فرمانداری، طرح جامع گردشگری کزج تدوین می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص درخواست اهالی جهت ثبت بافت سنتی کزج افزود: این مهم در حال پیگیری است.

به گفته فرشی با توجه به تولید دستبافته ها در کزج در سال رونق تولید به شرط تامین کارگاه از سوی دهیاری، آموزش ها به صورت جدی عملیاتی خواهد شد.

او با تاکید به اینکه آموزش عملیاتی جوامع محلی در دست اجرا است، اظهار کرد: آموزش ها به شکل متداول نبوده و رفتار با گردشگر، آداب و رسوم، رویدادهای خرد روستایی و البسه بومی محلی در سرفصل ها گنجانده می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از بررسی دفتر هماهنگی تحویل و توزیع مهمانان کزج نیز خبر داد.

بوم گردی

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هماهنگی با سرمایه گذاران روستای هدف گردشگری کزج اظهار داشت: بوم گردی با هدف رونق تولید و توسعه پایدار گردشگری به ویژه در روستاها مورد تاکید است.

او افزود: با توجه به اینکه اردبیل قطب سفرهای ارزان محسوب می شود، راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی تاثیر مطلوبی در معیشت روستاییان و اشتغال زایی در مناطق روستایی و محروم خواهد داشت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اذعان به اینکه اولین اقامتگاه های بوم گردی در روستای کزج واقع در شهرستان خلخال راه اندازی شده است، اضافه کرد: به دنبال معرفی این روستا به عنوان برند بوم گردی هستیم.

فرشی با تاکید به اینکه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی از سال 96 به صورت منسجم در این روستا آغاز شده است، اظهار کرد: در راه اندازی اقامتگاه ها تعامل بین سرمایه گذاران و جوامع محلی مورد تاکید است.

او به بررسی برخی مشکلات در توسعه گردشگری کزج اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری فرمانداری، طرح جامع گردشگری کزج تدوین می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص درخواست اهالی جهت ثبت بافت سنتی کزج افزود: این مهم در حال پیگیری است.

به گفته فرشی با توجه به تولید دستبافته ها در کزج در سال رونق تولید به شرط تامین کارگاه از سوی دهیاری، آموزش ها به صورت جدی عملیاتی خواهد شد.

او با تاکید به اینکه آموزش عملیاتی جوامع محلی در دست اجرا است، اظهار کرد: آموزش ها به شکل متداول نبوده و رفتار با گردشگر، آداب و رسوم، رویدادهای خرد روستایی و البسه بومی محلی در سرفصل ها گنجانده می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از بررسی دفتر هماهنگی تحویل و توزیع مهمانان کزج نیز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هماهنگی با سرمایه گذاران روستای هدف گردشگری کزج اظهار داشت: بوم گردی با هدف رونق تولید و توسعه پایدار گردشگری به ویژه در روستاها مورد تاکید است.

او افزود: با توجه به اینکه اردبیل قطب سفرهای ارزان محسوب می شود، راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی تاثیر مطلوبی در معیشت روستاییان و اشتغال زایی در مناطق روستایی و محروم خواهد داشت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اذعان به اینکه اولین اقامتگاه های بوم گردی در روستای کزج واقع در شهرستان خلخال راه اندازی شده است، اضافه کرد: به دنبال معرفی این روستا به عنوان برند بوم گردی هستیم.

فرشی با تاکید به اینکه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی از سال 96 به صورت منسجم در این روستا آغاز شده است، اظهار کرد: در راه اندازی اقامتگاه ها تعامل بین سرمایه گذاران و جوامع محلی مورد تاکید است.

او به بررسی برخی مشکلات در توسعه گردشگری کزج اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری فرمانداری، طرح جامع گردشگری کزج تدوین می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص درخواست اهالی جهت ثبت بافت سنتی کزج افزود: این مهم در حال پیگیری است.

به گفته فرشی با توجه به تولید دستبافته ها در کزج در سال رونق تولید به شرط تامین کارگاه از سوی دهیاری، آموزش ها به صورت جدی عملیاتی خواهد شد.

او با تاکید به اینکه آموزش عملیاتی جوامع محلی در دست اجرا است، اظهار کرد: آموزش ها به شکل متداول نبوده و رفتار با گردشگر، آداب و رسوم، رویدادهای خرد روستایی و البسه بومی محلی در سرفصل ها گنجانده می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از بررسی دفتر هماهنگی تحویل و توزیع مهمانان کزج نیز خبر داد.

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، صغری فرشی در جلسه هماهنگی با سرمایه گذاران روستای هدف گردشگری کزج اظهار داشت: بوم گردی با هدف رونق تولید و توسعه پایدار گردشگری به ویژه در روستاها مورد تاکید است.

او افزود: با توجه به اینکه اردبیل قطب سفرهای ارزان محسوب می شود، راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی تاثیر مطلوبی در معیشت روستاییان و اشتغال زایی در مناطق روستایی و محروم خواهد داشت.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اذعان به اینکه اولین اقامتگاه های بوم گردی در روستای کزج واقع در شهرستان خلخال راه اندازی شده است، اضافه کرد: به دنبال معرفی این روستا به عنوان برند بوم گردی هستیم.

فرشی با تاکید به اینکه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی از سال 96 به صورت منسجم در این روستا آغاز شده است، اظهار کرد: در راه اندازی اقامتگاه ها تعامل بین سرمایه گذاران و جوامع محلی مورد تاکید است.

او به بررسی برخی مشکلات در توسعه گردشگری کزج اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری فرمانداری، طرح جامع گردشگری کزج تدوین می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص درخواست اهالی جهت ثبت بافت سنتی کزج افزود: این مهم در حال پیگیری است.

به گفته فرشی با توجه به تولید دستبافته ها در کزج در سال رونق تولید به شرط تامین کارگاه از سوی دهیاری، آموزش ها به صورت جدی عملیاتی خواهد شد.

او با تاکید به اینکه آموزش عملیاتی جوامع محلی در دست اجرا است، اظهار کرد: آموزش ها به شکل متداول نبوده و رفتار با گردشگر، آداب و رسوم، رویدادهای خرد روستایی و البسه بومی محلی در سرفصل ها گنجانده می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین از بررسی دفتر هماهنگی تحویل و توزیع مهمانان کزج نیز خبر داد.

Starts: 04-19-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/07/24        IPRasa