پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول)

نویسنده : روابط عمومی 1397/11/06
سرمایه گذاری
126 0

آگهی مناقصه عمومی عملیات نیرو رسانی به پروژه گردشگری پل معلق هیر

اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل در نظر دارد عملیات نیرو رسانی به پروژه گردشگری پل معلق هیر با برآورد اولیه 650/309/602/2 ریال  را به صورت یک مرحله ای بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 97 به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود در صورت تمايل تاپايان وقت اداري مورخه10/11/97 جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل واقع در اردبيل _ بزرگراه شهداء- حد فاصل فلکه ججین و پل علی آباد- اداره کل میراث فرهنگی ، مراجعه نمايند. اسناد تکمیل شده مناقصه تا مورخه 21/11/97 در این اداره كل تحویل گرفته خواهد شد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/500/130ریال می باشد.در ضمن ثبت قیمت و شرکت در مناقصه از طریق ستاد ایران نیز اجباری می باشد. پیشنهاداتی که تواما در ستاد ایران  و همزمان بصورت فیزیکی ارائه نشده اند یا پیشنهادات مغایر ، لغو خواهند شد. تاریخ بازگشايي مناقصه مورخ 23/11/97 مي باشد. مبالغ مربوط به کارکرد صورت وضعیت ها در قالب اوراق خزانه قابل پرداخت می باشد. دستگاه اجرايي در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار مي باشد. با تنها یک شرکت مناقصه برگزار خواهد شد./.

تلفن تماس 33253511-33248898

مناقصه

اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل در نظر دارد عملیات نیرو رسانی به پروژه گردشگری پل معلق هیر با برآورد اولیه 650/309/602/2 ریال  را به صورت یک مرحله ای بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 97 به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود در صورت تمايل تاپايان وقت اداري مورخه10/11/97 جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل واقع در اردبيل _ بزرگراه شهداء- حد فاصل فلکه ججین و پل علی آباد- اداره کل میراث فرهنگی ، مراجعه نمايند. اسناد تکمیل شده مناقصه تا مورخه 21/11/97 در این اداره كل تحویل گرفته خواهد شد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/500/130ریال می باشد.در ضمن ثبت قیمت و شرکت در مناقصه از طریق ستاد ایران نیز اجباری می باشد. پیشنهاداتی که تواما در ستاد ایران  و همزمان بصورت فیزیکی ارائه نشده اند یا پیشنهادات مغایر ، لغو خواهند شد. تاریخ بازگشايي مناقصه مورخ 23/11/97 مي باشد. مبالغ مربوط به کارکرد صورت وضعیت ها در قالب اوراق خزانه قابل پرداخت می باشد. دستگاه اجرايي در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار مي باشد. با تنها یک شرکت مناقصه برگزار خواهد شد./.

تلفن تماس 33253511-33248898

اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل در نظر دارد عملیات نیرو رسانی به پروژه گردشگری پل معلق هیر با برآورد اولیه 650/309/602/2 ریال  را به صورت یک مرحله ای بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 97 به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود در صورت تمايل تاپايان وقت اداري مورخه10/11/97 جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل واقع در اردبيل _ بزرگراه شهداء- حد فاصل فلکه ججین و پل علی آباد- اداره کل میراث فرهنگی ، مراجعه نمايند. اسناد تکمیل شده مناقصه تا مورخه 21/11/97 در این اداره كل تحویل گرفته خواهد شد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/500/130ریال می باشد.در ضمن ثبت قیمت و شرکت در مناقصه از طریق ستاد ایران نیز اجباری می باشد. پیشنهاداتی که تواما در ستاد ایران  و همزمان بصورت فیزیکی ارائه نشده اند یا پیشنهادات مغایر ، لغو خواهند شد. تاریخ بازگشايي مناقصه مورخ 23/11/97 مي باشد. مبالغ مربوط به کارکرد صورت وضعیت ها در قالب اوراق خزانه قابل پرداخت می باشد. دستگاه اجرايي در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار مي باشد. با تنها یک شرکت مناقصه برگزار خواهد شد./.

تلفن تماس 33253511-33248898

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل در نظر دارد عملیات نیرو رسانی به پروژه گردشگری پل معلق هیر با برآورد اولیه 650/309/602/2 ریال  را به صورت یک مرحله ای بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال 97 به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود در صورت تمايل تاپايان وقت اداري مورخه10/11/97 جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل واقع در اردبيل _ بزرگراه شهداء- حد فاصل فلکه ججین و پل علی آباد- اداره کل میراث فرهنگی ، مراجعه نمايند. اسناد تکمیل شده مناقصه تا مورخه 21/11/97 در این اداره كل تحویل گرفته خواهد شد. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/500/130ریال می باشد.در ضمن ثبت قیمت و شرکت در مناقصه از طریق ستاد ایران نیز اجباری می باشد. پیشنهاداتی که تواما در ستاد ایران  و همزمان بصورت فیزیکی ارائه نشده اند یا پیشنهادات مغایر ، لغو خواهند شد. تاریخ بازگشايي مناقصه مورخ 23/11/97 مي باشد. مبالغ مربوط به کارکرد صورت وضعیت ها در قالب اوراق خزانه قابل پرداخت می باشد. دستگاه اجرايي در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار مي باشد. با تنها یک شرکت مناقصه برگزار خواهد شد./.

تلفن تماس 33253511-33248898

Starts: 11-06-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/05/28        IPRasa