پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
از نو
 
تغییر رنگ پس زمینه
 
 
 
 
 
 
 
قلم
تغییر نوع قلم
1- نازنین
2- نسیم
3- یکان
4- کودک
5- Tahoma
6- Arial
سایز
A
A
A
A
A
A
A
FA
EN
هیدر
هیدر
هیدر

اولین انجمن سرمایه گذاری گردشگری اردبیل تشکیل شد

نویسنده : روابط عمومی 1397/07/23
سرمایه گذاری
171 0

اولین انجمن سرمایه گذاری گردشگری اردبیل با تشکیل هیئت موسس تشکیل شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان صبح دوشنبه در جمع سرمایه گذاران تشکیل این انجمن را با هدف پیگیری امورات سرمایه گذاران دانست.

ناصر محمودی با تاکید به اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان با بیش از 100 سرمایه گذار در ارتباط است، اضافه کرد: راه اندازی این انجمن می تواند در پیگیری فعالیت سرمایه گذاران نقش موثری ایفا کند.

او تاکید کرد: همچنین انجمن می تواند در پنجره واحد سرمایه گذاری و ستاد تسهیل استان نسبت به پیگیری امور سرمایه گذاران اقدام کند.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به حمایت از سرمایه گذاران اشاره کرد و بیان داشت: در فاز نخست در صورتی که مدارک متقاضی کامل باشد حداکثر تا هفت روز موافقت اصولی اولیه صادر می شود.

محمودی ادامه داد:در عین حال تسهیلات به سرمایه گذاران ارائه می شود که شامل تسهیلات فراگیر، اشتغال روستایی، صندوق توسعه ملی و بهینه یاب است.

او به حمایت ویژه از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در 37 منطقه نمونه گردشگری اشاره و تصریح کرد: زیرساخت های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در مناطق نمونه ارائه می شود.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین خواستار مشارکت سرمایه گذاران در تکمیل طرح های نیمه تمام استان شد.

محمودی به ضرورت حضور فعال سرمایه گذاران در نمایشگاه های مختلف اشاره و تاکید کرد: ضروری است جهت بازاریابی و تبلیغ طرح های سرمایه گذاری بسته مناسب توسط سرمایه گذار تهیه شود.

او خواستار بازدید جاذبه های طبیعی و تاریخی توسط سرمایه گذاران شد و افزود: انتظار می رود سرمایه گذاران در تدوین قوانین و مقررات نیز نظرات پیشنهادی خود را انعکاس دهند.

انجمن سرمایه گذاری

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان صبح دوشنبه در جمع سرمایه گذاران تشکیل این انجمن را با هدف پیگیری امورات سرمایه گذاران دانست.

ناصر محمودی با تاکید به اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان با بیش از 100 سرمایه گذار در ارتباط است، اضافه کرد: راه اندازی این انجمن می تواند در پیگیری فعالیت سرمایه گذاران نقش موثری ایفا کند.

او تاکید کرد: همچنین انجمن می تواند در پنجره واحد سرمایه گذاری و ستاد تسهیل استان نسبت به پیگیری امور سرمایه گذاران اقدام کند.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به حمایت از سرمایه گذاران اشاره کرد و بیان داشت: در فاز نخست در صورتی که مدارک متقاضی کامل باشد حداکثر تا هفت روز موافقت اصولی اولیه صادر می شود.

محمودی ادامه داد:در عین حال تسهیلات به سرمایه گذاران ارائه می شود که شامل تسهیلات فراگیر، اشتغال روستایی، صندوق توسعه ملی و بهینه یاب است.

او به حمایت ویژه از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در 37 منطقه نمونه گردشگری اشاره و تصریح کرد: زیرساخت های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در مناطق نمونه ارائه می شود.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین خواستار مشارکت سرمایه گذاران در تکمیل طرح های نیمه تمام استان شد.

محمودی به ضرورت حضور فعال سرمایه گذاران در نمایشگاه های مختلف اشاره و تاکید کرد: ضروری است جهت بازاریابی و تبلیغ طرح های سرمایه گذاری بسته مناسب توسط سرمایه گذار تهیه شود.

او خواستار بازدید جاذبه های طبیعی و تاریخی توسط سرمایه گذاران شد و افزود: انتظار می رود سرمایه گذاران در تدوین قوانین و مقررات نیز نظرات پیشنهادی خود را انعکاس دهند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان صبح دوشنبه در جمع سرمایه گذاران تشکیل این انجمن را با هدف پیگیری امورات سرمایه گذاران دانست.

ناصر محمودی با تاکید به اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان با بیش از 100 سرمایه گذار در ارتباط است، اضافه کرد: راه اندازی این انجمن می تواند در پیگیری فعالیت سرمایه گذاران نقش موثری ایفا کند.

او تاکید کرد: همچنین انجمن می تواند در پنجره واحد سرمایه گذاری و ستاد تسهیل استان نسبت به پیگیری امور سرمایه گذاران اقدام کند.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به حمایت از سرمایه گذاران اشاره کرد و بیان داشت: در فاز نخست در صورتی که مدارک متقاضی کامل باشد حداکثر تا هفت روز موافقت اصولی اولیه صادر می شود.

محمودی ادامه داد:در عین حال تسهیلات به سرمایه گذاران ارائه می شود که شامل تسهیلات فراگیر، اشتغال روستایی، صندوق توسعه ملی و بهینه یاب است.

او به حمایت ویژه از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در 37 منطقه نمونه گردشگری اشاره و تصریح کرد: زیرساخت های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در مناطق نمونه ارائه می شود.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین خواستار مشارکت سرمایه گذاران در تکمیل طرح های نیمه تمام استان شد.

محمودی به ضرورت حضور فعال سرمایه گذاران در نمایشگاه های مختلف اشاره و تاکید کرد: ضروری است جهت بازاریابی و تبلیغ طرح های سرمایه گذاری بسته مناسب توسط سرمایه گذار تهیه شود.

او خواستار بازدید جاذبه های طبیعی و تاریخی توسط سرمایه گذاران شد و افزود: انتظار می رود سرمایه گذاران در تدوین قوانین و مقررات نیز نظرات پیشنهادی خود را انعکاس دهند.

روابط عمومی
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان صبح دوشنبه در جمع سرمایه گذاران تشکیل این انجمن را با هدف پیگیری امورات سرمایه گذاران دانست.

ناصر محمودی با تاکید به اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان با بیش از 100 سرمایه گذار در ارتباط است، اضافه کرد: راه اندازی این انجمن می تواند در پیگیری فعالیت سرمایه گذاران نقش موثری ایفا کند.

او تاکید کرد: همچنین انجمن می تواند در پنجره واحد سرمایه گذاری و ستاد تسهیل استان نسبت به پیگیری امور سرمایه گذاران اقدام کند.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به حمایت از سرمایه گذاران اشاره کرد و بیان داشت: در فاز نخست در صورتی که مدارک متقاضی کامل باشد حداکثر تا هفت روز موافقت اصولی اولیه صادر می شود.

محمودی ادامه داد:در عین حال تسهیلات به سرمایه گذاران ارائه می شود که شامل تسهیلات فراگیر، اشتغال روستایی، صندوق توسعه ملی و بهینه یاب است.

او به حمایت ویژه از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در 37 منطقه نمونه گردشگری اشاره و تصریح کرد: زیرساخت های لازم برای پروژه های سرمایه گذاری در مناطق نمونه ارائه می شود.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین خواستار مشارکت سرمایه گذاران در تکمیل طرح های نیمه تمام استان شد.

محمودی به ضرورت حضور فعال سرمایه گذاران در نمایشگاه های مختلف اشاره و تاکید کرد: ضروری است جهت بازاریابی و تبلیغ طرح های سرمایه گذاری بسته مناسب توسط سرمایه گذار تهیه شود.

او خواستار بازدید جاذبه های طبیعی و تاریخی توسط سرمایه گذاران شد و افزود: انتظار می رود سرمایه گذاران در تدوین قوانین و مقررات نیز نظرات پیشنهادی خود را انعکاس دهند.

Starts: 07-23-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   Copy Right 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1398/01/29        IPRasa