--%>
هیدر
پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
هیدر
FA EN
پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
هیدر\

خدمات الکترونیکی سازمان

 

کلیه خدمات شناسه دار سازمان 

 

نام

کدخدمت

معاونت

لینک دسترسی

روش ارایه خدمت

صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)

13011364000

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری (جانا)

13011364100

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

درخواست تغيير تبديل وضعيت دفتر از حقيقي به حقوقي

13011364101

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

درخواست تغيير مدير عامل شركت خدمات مسافرتي و گردشگري

13011364102

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گشت (سادرا)

13011364103

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

سامانه جامع آزمون گردشگری (ساجا)

13011364104

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

13011364105

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

تمديد فعاليت دفتر/ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري

13011364106

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

سامانه ملی سفر( رسیدگی به شکایات از تأسیسات گردشگری)

13011364107

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

درخواست تغيير نام دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري

13011364108

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

درخواست تغيير مكان دفتر مسافرتي و گردشگري

13011364109

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

خود اظهاري دفتر/ شركت خدمات مسافرتي گردشگري

13011364110

گردشگری

ورود به سایت

الکترونیکی

صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي

13071365100

گردشگری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي

13071365101

گردشگری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين تور

13071365102

گردشگری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين تورها

13071365103

گردشگری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

رسیدگی به شكايت متقاضي در سامانه نظارت بر رزرواسيون

13071365104

گردشگری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری

13071363000

گردشگری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن

17021366100

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی

17021366101

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی

17021367100

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول

17021367101

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی

17021368000

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

17021369000

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی

13071370000

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي

17061371000

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان

17021372100

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان

17021372101

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

استرداد خارجي  اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني

17021372102

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي به سازمان

17021372103

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

بررسی اشیاء توقیفي

17021372104

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان)

17021372105

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های خارجي

10011372106

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال قطعی اشیاء تاريخي فرهنگي

17021372107

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال اماني نمونه هاي مطالعاتي جهت انجام پژوهش

17051372108

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي جهت غنی سازی موزه ها

17021372109

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال اماني  اشیاء تاريخي فرهنگي (كمتر از يك روز) جهت انجام مطالعات

17051372110

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال قطعي نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور

17051372111

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای

17021372112

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي به خارج از كشور جهت انجام مطالعات يا مرمت

17051372113

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت انجام مرمت

17021372114

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

پی گیری اشیاء سرقتی

17021372115

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

فروش اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان

17021372116

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

اموال تملیکی

17021372117

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاريخي فرهنگي

17021372118

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

رسیدگی به كسري اشیاء تاريخي فرهنگي

17021372119

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

امحاء اشياء تقلبي

17021372120

میراث فرهنکی

اطللاعات بیشتر

الکترونیکی

ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی

13041373100

صنایع دستی

مراجعه به

غیر الکترونیکی

تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی

13041373101

صنایع دستی

اطلاعات بیشتر

الکترونیکی

تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی

13041373102

صنایع دستی

اطلاعات بیشتر

الکترونیکی

جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها

13041373103

صنایع دستی

مراجعه به

غیر الکترونیکی

برگزاري نمايشگاه

17021373104

صنایع دستی

اطلاعات بیشتر

الکترونیکی

صدور پروانه توليدكارگاهي

13041374100

صنایع دستی

http://hl.ichto.ir/

الکترونیکی

تمدید پروانه توليدكارگاهي

13041374101

صنایع دستی

http://hl.ichto.ir/

الکترونیکی

صدور جواز تاسيس كارگاهي (اعلاميه تاسيس)

13011375100

صنایع دستی

http://hl.ichto.ir/

الکترونیکی

تمدید اعلامیه تاسیس

13011375101

صنایع دستی

http://hl.ichto.ir/

الکترونیکی

صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی

13041376100

صنایع دستی

http://hl.ichto.ir/

الکترونیکی

تمديد پروانه توليد انفرادي

13011376101

صنایع دستی

http://hl.ichto.ir/

الکترونیکی

اعتبارات و تملك دارايي هاي سرمايه گذاري

13071377100

سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر

الکترونیکی

نظارت بر پيشرفت فيزيكي تاسيسات گردشگري

13071377101

سرمایه گذاری

اطلاعات بیشتر

الکترونیکی

نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی

13071377102

سرمایه گذاری

مراجعه به

غیرالکترونیکی

صدور موافقت اوليه ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري

13071378100

سرمایه گذاری

sipsic.ir

الکترونیکی

صدور موافقت اصولي ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري

13071378101

سرمایه گذاری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري

13071378102

سرمایه گذاری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

ارزيابي تشكل هاي مردم نهاد

17021379100

سرمایه گذاری

omtm.ir

الکترونیکی

ثبت، تمديد تطبيق و رفع ابطال مجوزهاي تشكل هاي مردم نهاد

17021379101

سرمایه گذاری

omtm.ir

الکترونیکی

صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری

13071380100

سرمایه گذاری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

بازبینی مجدد مدارک

13071380101

سرمایه گذاری

مراجعه به

غیر الکترونیکی

 

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   CopyRight 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1402/07/03        Brandidea