--%>
هیدر
پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
هیدر
FA EN
پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
هیدر\

خدمات الکترونیکی سازمان

 

کلیه خدمات شناسه دار سازمان 

نام کدخدمت معاونت شناسنامه خدمت دستورالعمل لینک دسترسی روش ارایه خدمت
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) 13011364000 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir  الکترونیکی
درخواست تغییر مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری 13011364100 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
 درخواست تغيير تبديل وضعيت دفتر از حقيقي به حقوقي 13011364101 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
درخواست تغيير مدير عامل شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364102 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
درخواست تغيير مكان شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364103 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
درخواست ايجاد شعبه بند (ب) شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364104 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364105 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
تمديد فعاليت دفتر/ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364106 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
 درخواست تغيير نام شركت خدمات مسافرتي و گردشگري  13011364107 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
درخواست تغيير نام دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364108 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
درخواست تغيير مكان دفتر مسافرتي و گردشگري 13011364109 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
خود اظهاري دفتر/ شركت خدمات مسافرتي گردشگري 13011364110 گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) فرایند ta.ichto.ir الکترونیکی
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي 13071365100 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي   13071365101  گردشگری  مراجعه به غیر الکترونیکی
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين تور 13071365102 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين تورها 13071365103 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
رسیدگی به شكايت متقاضي در سامانه نظارت بر رزرواسيون  13071365104  گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری 13071363000 گردشگری مراجعه به غیر الکترونیکی
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن 17021366100  میراث فرهنکی فرایند pdf اطللاعات بیشتر  الکترونیکی
تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی 17021366101  میراث فرهنکی pdf فرایند اطللاعات بیشتر  الکترونیکی
 ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی 17021367100  میراث فرهنکی فرایند pdf اطللاعات بیشتر الکترونیکی
تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول 17021367101  میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی 17021368000  میراث فرهنکی pdf pdf فرایند اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی 17021369000  میراث فرهنکی فرایند pdf اطللاعات بیشتر الکترونیکی
 صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی 13071370000  میراث فرهنکی (pdf ) فایل اطللاعات بیشتر الکترونیکی
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي 17061371000  میراث فرهنکی pdf pdf فرایند اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان 17021372100  میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان 17021372101  میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
استرداد خارجي  اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني 17021372102 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي به سازمان 17021372103 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
بررسی اشیاء توقیفي 17021372104 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان) 17021372105 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های خارجي 10011372106 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال قطعی اشیاء تاريخي فرهنگي 17021372107 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني نمونه هاي مطالعاتي جهت انجام پژوهش 17051372108 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي جهت غنی سازی موزه ها 17021372109 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني  اشیاء تاريخي فرهنگي (كمتر از يك روز) جهت انجام مطالعات 17051372110 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال قطعي نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور 17051372111 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر  الکترونیکی
تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای 17021372112 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي به خارج از كشور جهت انجام مطالعات يا مرمت 17051372113 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت انجام مرمت 17021372114 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
پی گیری اشیاء سرقتی 17021372115 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
فروش اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان 17021372116 میراث فرهنکی pdf فرایند pdf اطللاعات بیشتر الکترونیکی
اموال تملیکی 17021372117 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاريخي فرهنگي 17021372118 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
رسیدگی به كسري اشیاء تاريخي فرهنگي 17021372119 میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
امحاء اشياء تقلبي 17021372120  میراث فرهنکی اطللاعات بیشتر الکترونیکی
ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی 13041373100 صنایع دستی  مراجعه به غیر الکترونیکی
تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی 13041373101 صنایع دستی اطلاعات بیشتر الکترونیکی
تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی 13041373102 صنایع دستی اطلاعات بیشتر الکترونیکی
جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها 13041373103 صنایع دستی مراجعه به غیر الکترونیکی
برگزاري نمايشگاه 17021373104 صنایع دستی فرایند اطلاعات بیشتر الکترونیکی
صدور پروانه توليدكارگاهي 13041374100 صنایع دستی فایل فرآیند (PDF) http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
تمدید پروانه توليدكارگاهي 13041374101 صنایع دستی فایل فرآیند (PDF) http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
صدور جواز تاسيس كارگاهي (اعلاميه تاسيس) 13011375100 صنایع دستی (PDF) فایل فرآِیند http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
تمدید اعلامیه تاسیس 13011375101 صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی 13041376100 صنایع دستی فایل فرآیند (PDF) http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
تمديد پروانه توليد انفرادي 13011376101  صنایع دستی http://hl.ichto.ir/ الکترونیکی
اعتبارات و تملك دارايي هاي سرمايه گذاري 13071377100 سرمایه گذاری اطلاعات بیشتر الکترونیکی
نظارت بر پيشرفت فيزيكي تاسيسات گردشگري 13071377101 سرمایه گذاری اطلاعات بیشتر الکترونیکی
نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی 13071377102 سرمایه گذاری   مراجعه به غیرالکترونیکی 
صدور موافقت اوليه ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 13071378100 سرمایه گذاری sipsic.ir الکترونیکی
صدور موافقت اصولي ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 13071378101 سرمایه گذاری    مراجعه به غیر الکترونیکی
صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 13071378102 سرمایه گذاری   مراجعه به غیر الکترونیکی
ارزيابي تشكل هاي مردم نهاد 17021379100 سرمایه گذاری (PDF) فایل فرایند omtm.ir   الکترونیکی
ثبت، تمديد تطبيق و رفع ابطال مجوزهاي تشكل هاي مردم نهاد 17021379101 سرمایه گذاری (PDF) فایل فرایند omtm.ir الکترونیکی
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری 13071380100 سرمایه گذاری pdf    مراجعه به غیر الکترونیکی
بازبینی مجدد مدارک 13071380101 سرمایه گذاری   مراجعه به غیر الکترونیکی
ساماندهی مناطق نمونه گردشگری 13071380102 سرمایه گذاری   مراجعه به غیر الکترونیکی

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   CopyRight 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/15        Brandidea