--%>
هیدر
پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
هیدر
FA EN
پنل ورود ورود
نام کاربری :
رمزعبور :
هیدر\

اداره حراست

 • مشخصات فردی:
   • نام و نام خانوادگي: توحید لطفی 
   • تحصیلات :  مهندسی نرم افزار 
   • تلفکس مستقیم :        33251340-045
   • پست الکترونیکی:         harasat@miras-ar.ir   

  • شرح وظایف
   • حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی
    کسب وپرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذيربط
    ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئيس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص
    بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارجاز کشور بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی حراست مرکزی
    ايجاد سيستم اطلاع رساني براي دريافت گزارشهاي مردمي به طور مستمر و تجزيه و تحليل آنها 
    و اتخاذ تدابير لازم
    بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي حفاظتي و دستور العملهاي اجرايي لازم به منظور حراست و حفاظت محيطي آثار، بناها، موزه ها و مجموعه هايبا ارزش تاريخي با توجه به اولويت ها و در چارچوب مقررات، اهداف، برنامه ها و سياستهاي رئيس سازمان و همچنين نظارت بر نحوة اجراي آنها 
    حفاظت داخلي از آثار،بناها و موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي
    همكاري در خصوص تحويل و برگشتاموال تاريخي و فرهنگي ايران از ديگر كشورها
    تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها ودستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطرو تهدید امنیتی
    تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسنادو مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیرمجاز آنها
    تعيين صلاحيت پرسنل اعزامي به خارج از كشور و توجيه حفاظتي آنان ونيز پرسنلي كه با اتباع بيگانه ارتباط دارند
    تعیین مشاغل حساس سازمان، براساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی
    پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی ازقبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراستمرکزی
    شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها وگزارش موارد به مراجع ذی ربط
    پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عواملضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده ازطریق حراست مرکزی
    کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، براساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومي كشور
    صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیرمجاز
    کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان
    طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابرمقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذیربط
    ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه و انجام امور مربوط به رمز، کشف رمز، تلگراف، تلکس و فاکس
    تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه
    تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب
    بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظورتهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط وارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات
    تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها ودستورالعملهای آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی واطلاعاتی، از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و پس از سیرمراحل تصویب
    برنامه ریزی در جهت پشتیبانی و هدایت حراستهای تابعه و شناختنارسائیها، مشکلات و کمبودهای آنها در زمینه های آموزشی، پرسنلی و تجهیزاتی و کوششبرای رفع آنها
    تهیه طرحها و دستورالعملهای دفاع غیر نظامی کارکنان سازمان،برابر مقررات دفاع غیر نظامی کشور
    

شماره تلفن : 4533234050

فکس : 4533232986

ایمیل : mirasardabil[at]gmail.cim

آدرس : اردبیل ،بزرگراه شهدا،حدفاصل فلکه ججین وپل علی آباد ;کدپستی5613951851

©   CopyRight 2016

تمامی حقوق برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

آخرین بروز رسانی : 1402/07/05        Brandidea